Počet záznamov: 1  

Komunálne voľby v roku 2018

  1. Briestenský, Ladislav Komunálne voľby v roku 2018, 8. časť / Ladislav Briestenský. -- Informácia o efektívnej komunikácii a a tímovej spolupráci v orgánoch miestnej samosprávy.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 7-8 (2018), s. 2-3

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 7-8 (2018), s. 2-3
    BA004