Počet záznamov: 1  

Pripravovaná zmena systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019

  1. Dianová, Zuzana Pripravovaná zmena systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019 / Zuzana Dianová. -- Snaha zákona č. 553/2003 Z.z. urobiť radikálnu zmenu systému v odmeňovaní, ktorá spočíva najmä v odstránení rozdielu medzi základným nastavením výšky tarifných platov a výšky mininálnej mzdy na príslušný kalendárny rok. V rámci kolektívneho vyjednávania bol predložený aj nový systém odmeňovania spolu s plánovanou základnou stupnicou platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 7-8 (2018), s. 11-12

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 7-8 (2018), s. 11-12
    BA004