Počet záznamov: 1  

Vecné bremeno zriadené v prospech obce zákonom č. 66/2009 Z. z.

  1. Gallová, Jana Vecné bremeno zriadené v prospech obce zákonom č. 66/2009 Z. z. / Jana Gallová. -- V nadväznosti na decentralizáciu štátnej správy na územnú samosprávnu prešiel na obce (VÚC) právnou úpravou vymedzený majetok štátu. Boli medzi ním aj stavby postavené na majetkovoprávne neusporiadaných pozemkoch. Mnohé obce, mestá tak boli vystavené závažnému problému, ktorý sa niektorým z nich z rôznych dôvodov ani dosiaľ nepodarilo vyriešiť. Predovšetkým pre rozdrobenosť pozemkov, zdĺhavosť a komplikovanosť procesu majetkovoprávneho usporiadania a nedostatok finančných prostriedkov. Vznik vecného bremena. Návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 7-8 (2018), s. 18-22

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 7-8 (2018), s. 18-22
    BA004