Počet záznamov: 1  

Kompetencie obce pri financovaní regionálneho školstva z rozpočtu obce

  1. Konečná Veverková, Ingrid Kompetencie obce pri financovaní regionálneho školstva z rozpočtu obce / Ingrid Konečná Veverková. -- Kompetencie obce pri financovaní škôl a školských zariadení z rozpočtu obce podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 12 (2018), s. 2-5

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 12 (2018), s. 2-5
    BA004
Počet záznamov: 1