Počet záznamov: 1  

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí

  1. Matlovičová, Iveta Právne postavenie a platové pomery starostov obcí / Iveta Matlovičová. -- Tab. -- Postavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 11 (2018), s. 5-10

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 11 (2018), s. 5-10
    BA004