Počet záznamov: 1  

Diskriminácia zamestnanca na pracovisku

  1. Tekeli, Jozef Diskriminácia zamestnanca na pracovisku / Jozef Tekeli. -- Legálne zakotvenie diskriminácie v pracovnom prostredí a analýza foriem diskriminácie na pracovisku. Rozdiely v pojmoch diskriminácia a šikanovanie.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 11 (2018), s. 12-17

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 11 (2018), s. 12-17
    BA004
Počet záznamov: 1