Počet záznamov: 1  

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov od 1. januára 2019

  1. Balog, Boris Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov od 1. januára 2019 / Boris Balog. -- Ciele nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2019 (zákon č. 587/2004 Z.z.).

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 11 (2018), s. 19-22

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 11 (2018), s. 19-22
    BA004