Počet záznamov: 1  

Poslanci obecného zastupiteľstva a dohody o prácach mimo pracovného pomeru

  1. Mičudová, Tatiana Poslanci obecného zastupiteľstva a dohody o prácach mimo pracovného pomeru / Tatiana Mičudová. -- Legislatívna úprava (zákon č. 369/199 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.) otázky, či môžu byť poslanci obecného/mestského zastupiteľstva súčasne pri vykonávaní tejto funkcie zamestnaní obcou/mestom aj na niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 11, č. 12 (2018), s. 10-15

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 11, č. 12 (2018), s. 10-15
    BA004