Počet záznamov: 1  

Garantované energetické služby pre obce a vyššie územné celky

  1. Balog, Boris Garantované energetické služby pre obce a vyššie územné celky / Boris Balog. -- Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje opatrenia na podporu a zlepšenie energetickej efektívnosti. Dňa 1.2. 2019 nadobúda účinnosť novela tohto zákona (zákon č. 4/2019 Z.z.), ktorá upravuje podmienky zabezpečovania garantovanej energetickej služby pre verejný subjekt.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 12, č. 2 (2019), s. 21-23

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 12, č. 2 (2019), s. 21-23
    BA004