Počet záznamov: 1  

Didaktika cvičnej firmy - teória a prax

 1. Velichová, Ľudmila Didaktika cvičnej firmy - teória a prax / Ľudmila Velichová ; recenzenti: Rudolf Šlosár, Terézia Garaiová. -- 2. prepracované a doplnené vydanie. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. -- 176 s. [10,81 AH]. -- ISBN 978-80-225-4603-4

  I. Šlosár, Rudolf
  II. Garaiová, Terézia
  III. Ekonomická univerzita v Bratislave.Národohospodárska fakulta ((Bratislava, Slovensko))

  37
  BA004