Počet záznamov: 1  

Rozhodovanie obce o odklade platby miestnej dane

  1. Hrtánek, Ladislav Rozhodovanie obce o odklade platby miestnej dane / Ladislav Hrtánek. -- Podmienky pre možnosť odkladu miestnej dane podľa daňového poriadku. Proces zriadenia odkladu platenia dane. Praktické príklady.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 12, č. 4 (2019), s. 2-5

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 12, č. 4 (2019), s. 2-5
    BA004