Počet záznamov: 1  

Dôležitosť osvojovania si a zvládnutia slovnej zásoby vo výučbe odborného anglického jazyka s prezentáciou metód na to určených

  1. Ondrejová, Zuzana Dôležitosť osvojovania si a zvládnutia slovnej zásoby vo výučbe odborného anglického jazyka s prezentáciou metód na to určených = Importance of Specialized Vocabulary Development at ESP Instruction and Presentation of Tasks Used at ESP Instruction / Zuzana Ondrejová. -- Dôležitosť osvojovania si novej slovnej zásoby vo výučbe anglického odborného jazyka. Typy úloh, ktoré sa využívajú na seminároch anglického odborného jazyka určených pre budúcich ekonómov. Dosiahnutie rozšírenia slovnej zásoby u študentov ekonómie v maximálnej možnej miere.

    In Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko) Kvapil, Roman. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. -- CD-ROM 554 s. [27,70 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4614-0. -- S. 252-269 CD-ROM

    I. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). -- S. 252-269 CD-ROM
    BA004