Počet záznamov: 1  

Povinnosť obce zverejňovať informácie podľa osobitných právnych predpisov

  1. Ukropec, Anton Povinnosť obce zverejňovať informácie podľa osobitných právnych predpisov / Anton Ukropec. -- Povinnosť obcí zverejňovať informácie podľa osobitných právnych predpisov, najmä podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinnosť obcí zverejňovať informácie hlavne na úradnej tabuli a webovom sídle.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 12, č. 6 (2019), s. 7-11

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 12, č. 6 (2019), s. 7-11
    BA004
Počet záznamov: 1