Počet záznamov: 1  

Prevencia a manažment introdukcie a širenia inváznych nepôvodných druhov

  1. Balog, Boris Prevencia a manažment introdukcie a širenia inváznych nepôvodných druhov / Boris Balog. -- Dňa 1. augusta 2019 nadobudne účinnosť zákon č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom zákona je ustanoviť pravidlá pre prevenciu, zmiernenie a minimalizáciu nepriaznivých vplyvov introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov na biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ako aj na ľudské zdravie, bezpečnosť a na hospodárstvo.

    In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. -- ISSN 1337-7523. -- Roč. 12, č. 7-8 (2019), s. 9-11

    I. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Roč. 12, č. 7-8 (2019), s. 9-11
    BA004