Export

Špeciálna funkcia na export záznamov v danom formáte.

Vybrať spôsob exportu

MARC v riadkovom formáte.

MARC vo formáte ISO2709.

MARC v XML podľa Library of Congress.

článok

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb ... o správe daní a poplatkov

článok