Export

Špeciálna funkcia na export záznamov v danom formáte.

Vybrať spôsob exportu

MARC v riadkovom formáte.

MARC vo formáte ISO2709.

MARC v XML podľa Library of Congress.

kniha

Plánovanie a príprava vzdelávania zamestnancov v podniku

Hírešová Miroslava
kniha