Export

Špeciálna funkcia na export záznamov v danom formáte.

Vybrať spôsob exportu

MARC v riadkovom formáte.

MARC vo formáte ISO2709.

MARC v XML podľa Library of Congress.

článok

Povinnosti zmluvných strán v kontexte Dohovoru OSN o zmluvách o medznárodnej kúpe tovaru

Martyniv Halina
článok