Export

Špeciálna funkcia na export záznamov v danom formáte.

Vybrať spôsob exportu

MARC v riadkovom formáte.

MARC vo formáte ISO2709.

MARC v XML podľa Library of Congress.

kniha

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so zameraním na syndróm CAN v podmienkach Slovenskej republiky

Malíková Patrícia
kniha