Export

Špeciálna funkcia na export záznamov v danom formáte.

Vybrať spôsob exportu

MARC v riadkovom formáte.

MARC vo formáte ISO2709.

MARC v XML podľa Library of Congress.

elektronická kniha

Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov

Bačová Monika
elektronická kniha, ISBN: 978-80-225-4581-5