Košík

  Odznačiť vybrané:   0 
 1. Hesloracionalita
  Heslo anglickyrationality
  Ekokód16 - Logika. Teória poznania. Logická metodológia
  Zdroj overenia údajovŽák, Milan a kol.: Velká ekonomická encyklopedie. Praha: Linde Praha a.s., 2002. 887 s.  : Racionalitou sa rozumie ekonomické správanie subjektov, konzistentné s prijatými axiómami. Za racionálne sa označí správanie ekonomických entít v súlade s relevantnou ekonomickou teóriou.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (42) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (24) - ČLÁNKY
  (14) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

  Z košíka


  Odznačiť vybrané:   0