Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Heslomigrácia
  Heslo anglickymigration
  Ekokód314 - Demografia
  325 - Migrácia. Kolonizácia
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, Bratislava, 2002, s. 521  : Premiestnenie osôb z východiskového miesta do miesta určenia. Je to forma priestorovej mobility medzi dvoma územnými jednotkami, ktorá znamená obvykle trvalú zmenu v pobyte, t. j. zmenu trvalého bydliska. Rozlišuje sa migrácia vonkajšia (cez hranice štátu - imigrácia, emigrácia) a vnútorná (napr. pohyb obyvateľstva z dediny do mesta).
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (601) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (469) - ČLÁNKY
  (16) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (536) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

  Odznačiť vybrané:   0