Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1.   1.modely

  Heslomodely
  Heslo anglickymodels
  Ekokód519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
  519.87 - Matematické modely operačného výskumu
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 526  : Zjednodušené zobrazenia skutočností pomocou zvolených nástrojov a prostriedkov. Výrazové prostriedky na zobrazenie skutočnosti sa volia v závislosti od cieľov, ktoré sa modelmi sledujú. Pre ekonomiku sa modely vytvárajú zohľadnením príslušného ekonomického javu. Modelovanie ekonomických procesov vychádza zo všeobecných princípov kybernetiky, teórie riadenia, teórie systémov a teórie regulácie. Model vždy vyjadruje vzťahy prevažne kvantitatívne, ale rovnako tiež kvalitatívne.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1000+) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (881) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (14) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1000+) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo