Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Heslopolitika regionálna
  Heslo anglickyregional policy
  Ekokód332.1 - Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  Pozri miestopolitika oblastná
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 712  : Hospodárska politika vlády zameraná na zvýšenie ekonomickej výkonnosti krízových oblastí a na presadenie väčšej rovnomernosti pri rozmiestnení ekonomickej aktivity v jednotlivých regiónoch, teda na prekonanie medziregionálnych rozdielov. Vládna regionálna politika sústreďuje svoju pozornosť predovšetkým na regióny s vysokou nezamestnanosťou, prostredníctvom verejných výdavkov podporuje vstup priemyselných firiem do týchto oblastí atď.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (46) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (332) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (490) - ČLÁNKY
  (15) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (424) - KNIHY
  (10) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

  Odznačiť vybrané:   0