Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Hesloukazovatele finančné
  Heslo anglickyfinancial ratios
  Ekokód311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  Zdroj overenia údajovAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 159  : Sú to pomery medzi položkami súvahy a ďalších finančných výkazov. Poskytujú informácie o hospodárení daného podniku alebo aj podklady na porovnávanie s inými spoločnosťami, resp. hodnotenie vývoja finančného stavu spoločnosti v čase (posudzovanie vývoja časového radu finančných ukazovateľov).
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (279) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (217) - ČLÁNKY
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (363) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo