Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LISÝ, Ján. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2005. 132 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-035-8. [Počet ex. : 30, z toho voľných 22, prezenčne 8]