Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KUBAČKOVÁ, Ľubica. Finančná sila poisťovní z pohľadu poisteného. Rec. Mária Bilíková. In I. medzinárodný vedecký seminár doktorandov. Participácia doktorandov na vedeckovýskumnej činnosti na prelome tisícročí : I. medzinárodný vedecký seminár doktorandov, Bratislava, 20. október 2000. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2000. ISBN 80-225-1327-X, s. 94-98.
    článok

    článok