Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Zákon č. 294/1999 Z.z. z 2. novembra 1999 o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení zákona č. 451/2004 Z.z. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 5, s. 239-240.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0