Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 4. přeprac. a dopln. vyd. Praha : C. H. Beck, 2006. 475 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-892-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]