Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. SOBOTOVÁ, Anna - LENNEROVÁ, Ivana. Vývoj HDP v Slovenskej republike v rokoch 1999 - 2004. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov. Medzinárodná doktorandská konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej doktorandskej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2240-6, s. 416-422. Názov z titulnej obrazovky.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0