Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. GOGOLA, Ján. Využitie asymptotickej hustoty v teórii spoločenského výberu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 1, s. 70-80.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0