Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BEZÁKOVÁ, Tatiana - BUDJAČ, Milan. Niekoľko úvah k inštitútu vyvlastnenia v slovenskom právnom poriadku a jeho vzťahu k realizácii a ochrane medzinárodných investícií. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2007 : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2410-0, s. 42-58.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0