Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BUDINSKÝ, Michal. Zdokonalenie systému reportingu aplikáciou vizualizačnej techniky "Traffic lighting". In Ekonomika, financie a manažment podniku I. : vedecká konferencia doktorandov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2007. ISBN 978-80-225-2417-9.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0