Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BUDINSKÝ, Michal. [Podnikový controlling]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business Management, University of Economics, Bratislava. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008. ISSN 1336-3301, 2008, roč. 5, č. 1, s. 95-98. Recenzia na: Podnikový controlling : praktikum / Alžbeta Foltínová, Gabriela Dubcová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2384-4.
    článok

    článok