Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Aktualizácia k zákonom I/2008 : zákon SNR o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov : zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice : zákon o spotrebnej dani z liehu : zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja : zákon SNR o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov : Upozornenie na zmenu: zákon NR SR o správnych poplatkoch. Žilina : Poradca, 2008. 192 s. Aktualizácia, I/3. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]