Košík

  1. LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 343 s. ISBN 978-80-225-2614-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 5]