Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ŠTOLBOVÁ, Marie - MOLČANOVÁ, Jana - FITZ, Miron. Komparácia podpôr LFA v Českej a Slovenskej republike za minulé programovacie obdobie - špecifiká a účinnosť. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2009. ISSN 1335-6186, 2009, roč. 9, č. 1, s. 10-20.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0