Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MALINDŽÁK, Dušan - DRÁBIK, Ladislav. Logistika, cesta zvýšenia konkurenčnej schopnosti a produktivity podniku. In Produktivita a inovácie : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. - Žilina : SLCP, 2009. ISSN 1335-5961, 2009, roč. 10, č. 1, s. 2-3. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0094593/PaI_2009_01.pdf>
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0