Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KUTLÍK, František. Využitie mediácie pri riešení pracovnoprávnych sporov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2009. ISSN 1335-1508, 2009, č. 10, s. 149-161.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0