Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KITOVÁ, Denisa. [Verejné financie - praktikum]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732, June 2009, roč. 2, č. 2, s. 109-111. Recenzia na: Verejné financie : praktikum / Erika Neubauerová, Alena Zubaľová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2711-8.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0