Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. SILNÁ, Zuzana. Presadzovanie národných záujmov v rámci obchodných rokovaní vo WTO. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 5, s. 129-142. VEGA 1/0839/08.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0