Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '09. Medzinárodná vedecká konferencia. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '09 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice, 29. september - 1. október 2009 [elektronický zdroj]. Žilina : Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2009. CD-ROM. ISSN 1336-5878.
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  Odznačiť vybrané:   0