Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Regionálne rozloženie priamych zahraničných investícií a odvetvový aspekt. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2009. ISSN 1335-6186, 2009, roč. 9, č. 3, s. 38-45.
    článok

    článok