Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MARTINCOVÁ, Marta - MUCHOVÁ, Eva. Aktuálne otázky menovej politiky v SR. In Česká ekonomika 2000 : očekávání - skutečnosti - perspektivy. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2000. ISBN 80-7248-059-6, s. 59-67.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0