Košík

  1. VOJTKOVÁ, Mária. Vplyv regiónu na výdavky domácností v SR. In Štatistické metódy v ekonómii : 3. odborný seminár, Jarabá 9.-12. september 2009. - Bratislava : [Katedra štatistiky], 2009, s. 8.
    článok

    článok