Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BRIGHTON, Denisa. Slovensko a jeho predpoklady pre úspešný prenos poznatkov a technológií z vedy do praxe. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 23-28. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf>
    článok

    článok