Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. EDAMBA 2009. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník : international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings [elektronický zdroj]. Zborník zostavila Petra Némethová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2873-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Odznačiť vybrané:   0