Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. TUREK, Ivan. K problematike kľúčových kompetencií : najlepší spôsob ako sa učiť, je niečo robiť. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. ISSN 1336-9849, 2009, č. 12, s. 2 - 8.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0