Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KÖNIG, Daniel. Zlato a jeho fundamentálna analýza. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1, s. [1-6].
    článok

    článok