Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BUKOVOVÁ, Sylvia. Podpora činnosti neziskových organizácií tretieho sektora zo strany podnikateľských subjektov prostredníctvom nepriamych štátnych nástrojov. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6, s. 19 - 26. VEGA 1/0330/08.
    článok

    článok