Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ŠVIHLOVÁ, Dana. Klimatické zmeny ako miestny problém: lokalizácia a implementácia na príklade Kanady. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 9, s. 918-932.
    článok

    článok